Radonmätning och radonbesiktning

Hej alla husägare! Idag ska vi ta en titt på något som är viktigt för vår hälsa och säkerhet – radonmätning och radonbesiktning. Du kanske undrar vad radon är och varför det är så viktigt att veta om det. Låt oss ta reda på det tillsammans!

Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som kan finnas i ditt hem utan att du ens märker det. Men varför är det ett problem? Jo, för att radon är radioaktivt, vilket betyder att det kan vara skadligt för vår hälsa.

En av de största riskerna med radon är att det kan öka risken för lungcancer om vi utsätts för det under en längre tid. Radon är faktiskt den näst största orsaken till lungcancer, efter rökning. Det är därför vi behöver vara försiktiga och ta reda på om vi har för höga radonhalter i våra hem.

För att ta reda på om ditt hem har höga radonhalter behöver du göra en radonmätning. Mätningen görs vanligtvis under vintermånaderna när vi har våra fönster stängda och värmen på. Det finns olika sätt att mäta radon, men den vanligaste metoden är att använda något som kallas radondosor. Du kan beställa dessa dosor från specialiserade företag och laboratorier.

Om din radonmätning visar att radonhalterna i ditt hem är för höga, är det dags att vidta åtgärder. Men först behöver du veta var radonet kommer ifrån. Här kommer en radonbesiktning in i bilden.

En radonbesiktning utförs av särskilt utbildade inspektörer. De kommer till ditt hem för att undersöka var radonet tränger in och hur det kan tas bort, eller saneras. 

Att veta om du har för höga radonhalter i ditt hem är avgörande för att skydda din familj. Om radonproblemet inte åtgärdas kan det leda till allvarliga hälsoproblem. Genom att göra en radonbesiktning och vidta nödvändiga åtgärder kan du säkerställa att ditt hem är en säker plats för alla som bor där.

Så, om du inte har gjort en radonmätning ännu, eller om du misstänker att det kan finnas ett radonproblem i ditt hem, tveka inte att kontakta en professionell inspektör för en radonbesiktning. Det handlar om din hälsa och säkerhet, och det är alltid bättre att vara säker!