Radon – den osynliga faran

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bara går att upptäcka genom en radonmätning. Radon kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom lungcancer, om man utsätts för höga nivåer under…